AKTUALNO

Zbiranje predlogov za člane komisije, ki vrednoti programe kulturnih društev


29.3.2019 08:00
Številka: 012-2/2019 (3-01)

Datum: 28. 3. 2019

 

 

Zbiranje predlogov za člane komisije, ki vrednoti programe kulturnih društev

 

 

Občina Vrhnika zbira predloge za člane komisije za ocenjevanje predlogov, prispelih na javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulture v občini Vrhnika – za 3 člane, imenovane izmed kandidatov, predlaganih s strani izvajalcev kulturnih dejavnosti v občini (strokovna javnost). Člani komisije, ki predstavljajo strokovno javnost, morajo biti aktivno vključeni v izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Vrhnika in ne smejo biti istočasno tudi predlagatelji na javnem razpisu ali njihovi predstavniki (predsedniki, podpredsedniki).

 

Komisija sicer vključuje tudi enega člana, imenovanega izmed kandidatov, predlaganih s strani Odbora za družbene dejavnosti in enega predstavnika občinske uprave. Upravno administrativne in tehnične naloge za komisijo izvaja za področje kulture pristojen delavec Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika.

 

Izvajalci kulturnih dejavnosti v občini ste vabljeni k posredovanju predlogov za predstavnike strokovne javnosti v navedeni komisiji. V predlogu naj bodo ime, priimek, naslov in drugi kontaktni podatki (telefon, e-pošta) kandidata ter navedba predlagatelja.

 

Komisijo se imenuje na podlagi Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulture v občini Vrhnika. Mandat članov komisije traja štiri leta in je vezan na mandat članov Občinskega sveta. Člane komisije s sklepom imenuje župan.

 

Izvajalce programov prosimo, da posredujejo predloge na Občino Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika, do 18. aprila 2019.

 

 

 

                                                                                                   Župan Občine Vrhnika

                                                                                                         Daniel Cukjati
KOLEDAR

DatumDogodek
 
februar
13.2.20PREDLAGANJE ČLANOV V SVET JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OBMOČNE IZPOSTAVE VRHNIKA
 
11.2.20Dela na prometni signalizaciji in prometni opremi
 
10.2.20Popolna zapora Stare ceste do predvidoma petka, 21.2.2020
 
januar
28.1.20Razpis za podelitev občinskih priznanj v letu 2020
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00