AKTUALNO

Posnetek 4. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 21. marca 2019


27.3.2019 15:00Posnetek 4. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki je bila v četrtek, 21. marca 2019, ob 18. uri

v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška c. 1 (kletna etaža – vhod zadaj)

 


DNEVNI   RED SEJE:

1.   Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 26. 2. 2019
2.   Predlog Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2019 – obravnava in sprejem*
3.   Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Vrhnika za leto 2018**
4.   Predlog uskladitve cen programov v vrtcu
5.   Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini    Vrhnika
6.   Predlog za podelitev občinskih priznanj v letu 2019***
7.   Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

KOLEDAR

DatumDogodek
 
maj
25.5.20Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta »STANOVANJSKA STAVBA TRŽAŠKA 24«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (m/ž)«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »VIŠJI SVETOVALEC – ZA PRAVNE ZADEVE (m/ž)«
 
22.5.20BODI JUNAK, NE ZAMENJAJ ŠKOLJKE ZA SMETNJAK!
 
11.5.20Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem Cankarjev trg 11, Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00