AKTUALNO

Elektronska publikacija Slovenske občine v številkah


15.7.2010 10:00


Spoštovani,

Statistični urad RS se zaveda pomena izkazovanja statističnih podatkov tudi na lokalni ravni. Tako smo lani izdali tiskano publikacijo z naslovom Slovenske občine v številkah. V njej smo predstavili najrazličnejše statistične podatke in kazalnike na ravni občin.

Vsebino publikacije smo letos obogatili in izpopolnili. Ker se je obseg gradiva s tem precej povečal in ker se prilagajamo potrebam svojih uporabnikov, smo publikacijo tokrat objavili na spletu v interaktivni elektronski obliki.

Elektronska publikacija Slovenske občine v številkah je dostopna na spletni strani http://www.stat.si/obcineVStevilkah/.

Za vsako slovensko občino v publikaciji predstavljamo naslednje:
- Poljuden članek, v katerem so predstavljeni nekateri izbrani statistični podatki in kazalniki za posamezno občino;
- Starostno piramido;
- Tabeli z izbranimi podatki in kazalniki, predstavljenimi tudi v članku za občino;
- Tematske članke iz izbranih vsebinskih področij (prebivalstvo, izobraževanje, trg dela, socialna zaščita, turizem, stanovanja), v katerih podajamo primerjalni pregled po občinah.

Vse vsebine je mogoče tudi natisniti.

Poleg podatkov, ki jih predstavljamo v elektronski publikaciji Slovenske občine v številkah, je na voljo še mnogo drugih podatkov po občinah, in sicer v različnih oblikah (tabelah, kartah).

Vsi so dostopni na spletnih straneh:
Na podatkovnem portalu SI STAT (http://www.stat.si/pxweb/Dialog/statfile2.asp ), kjer je na voljo vrsta podatkov v tabelarični obliki;
Interaktivni statistični atlas Slovenije, kjer so dostopne interaktivne tematske karte za občine in statistične regije. Dostopen je na naslovu http://www.stat.si/iatlas.asp ;
Tematska kartografija, kjer so na voljo vnaprej pripravljene karte za različna vsebinska področja. Tematske karte so dostopne na naslovu http://www.stat.si/TematskaKartografija/ .


Vabljeni k ogledu in uporabi.


Prijazen pozdrav.


Mag. Irena Križman,
generalna direktorica

KOLEDAR

DatumDogodek
 
december
6.12.19Obvestilo za občane – Vaje s področja požarne varnosti v občini Vrhnika
 
november
21.11.19Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
 
12.11.19Video posnetek 7. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00