AKTUALNO

Obremenjevanje nepremičnin v lasti ali upravljanju Občine Vrhnika s pravicami drugih oseb


2.6.2009 14:00


V letu 2009 je Občina Vrhnika pristopila k poenotenju postopkov za pridobitev stvarnih pravic na zemljiščih, ki so v lasti ali upravljanju občine. Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007) določa, da je obremenjevanje nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti s stvarnimi pravicami odplačno, brezplačno pa je lahko, če se zasleduje javni interes.

V ta namen je župan sprejel sklep o obremenjevanju nepremičnin v lasti ali upravljanju Občine Vrhnika s stvarnimi pravicami, ki začne veljati 01. 06. 2009. S tem sklepom so določene višine nadomestil za kvadratni meter obremenjene površine s služnostnimi, stavbnimi in drugimi stvarnimi pravicami. Višina nadomestila je odvisna od lege (območja) in kulture zemljišča. Praviloma je torej obremenjevanje občinskih zemljišč odplačno, v posameznem primeru pa lahko župan sprejme odločitev o brezplačnem obremenjevanju nepremičnin v lasti Občine Vrhnika, kadar je izkazan javni interes. To velja zlasti v primeru, ko se pravica podeljuje občanu – fizični osebi, saj občina kljub zakonski zahtevi še vedno želi slediti cilju dobremu vzajemnemu sodelovanju z občani. Poudariti je potrebno zlasti, da tudi vsi državni organi za dodeljevanje pravic obračunavajo nadomestilo, kar je posledica sprejetja zgoraj navedenega zakona. Občina je pristopila k mehkejšemu načinu obračunavanja nadomestil, tako da bo to izvajala zlasti tam, kjer se pravica podeljuje za profitne namene, ki jih zasledujejo družbe s pridobitnimi dejavnostmi.


Sklep o obremenjevanju nepremičnin v lasti ali upravljanju Občine Vrhnika s stvarnimi pravicami je objavljen tukaj.

Občinska uprava Občine Vrhnika

KOLEDAR

DatumDogodek
 
marec
26.3.20Koronavirus: Oprostilo plačila najemnine
 
26.3.20Koronavirus: Ste se znašli v čustveni stiski?
 
24.3.20Možnosti oddaje vlog na javne razpise
 
23.3.20Koronavirus: Lokalni ponudniki hrane
 
17.3.20Koronavirus: Nujna oskrba na domu za bolne občane, ki sami upravičeno ne morejo do najnujnejših dobrin
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00