AKTUALNO

Obremenjevanje nepremičnin v lasti ali upravljanju Občine Vrhnika s pravicami drugih oseb


2.6.2009 14:00


V letu 2009 je Občina Vrhnika pristopila k poenotenju postopkov za pridobitev stvarnih pravic na zemljiščih, ki so v lasti ali upravljanju občine. Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007) določa, da je obremenjevanje nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti s stvarnimi pravicami odplačno, brezplačno pa je lahko, če se zasleduje javni interes.

V ta namen je župan sprejel sklep o obremenjevanju nepremičnin v lasti ali upravljanju Občine Vrhnika s stvarnimi pravicami, ki začne veljati 01. 06. 2009. S tem sklepom so določene višine nadomestil za kvadratni meter obremenjene površine s služnostnimi, stavbnimi in drugimi stvarnimi pravicami. Višina nadomestila je odvisna od lege (območja) in kulture zemljišča. Praviloma je torej obremenjevanje občinskih zemljišč odplačno, v posameznem primeru pa lahko župan sprejme odločitev o brezplačnem obremenjevanju nepremičnin v lasti Občine Vrhnika, kadar je izkazan javni interes. To velja zlasti v primeru, ko se pravica podeljuje občanu – fizični osebi, saj občina kljub zakonski zahtevi še vedno želi slediti cilju dobremu vzajemnemu sodelovanju z občani. Poudariti je potrebno zlasti, da tudi vsi državni organi za dodeljevanje pravic obračunavajo nadomestilo, kar je posledica sprejetja zgoraj navedenega zakona. Občina je pristopila k mehkejšemu načinu obračunavanja nadomestil, tako da bo to izvajala zlasti tam, kjer se pravica podeljuje za profitne namene, ki jih zasledujejo družbe s pridobitnimi dejavnostmi.


Sklep o obremenjevanju nepremičnin v lasti ali upravljanju Občine Vrhnika s stvarnimi pravicami je objavljen tukaj.

Občinska uprava Občine Vrhnika

KOLEDAR

DatumDogodek
 
september
2.9.20Javna razgrnitev in javna objava dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila Občinskega podrobnega prostorskega načrta za zadrževalnik na Beli
 
2.9.20Javna razgrnitev in javna obravnava predloga sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste pod Hruševco
 
avgust
19.8.20Volitve v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS)
 
12.8.20Ljubljana za Evropsko prestolnico kulture 2025
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00