AKTUALNO

Obremenjevanje nepremičnin v lasti ali upravljanju Občine Vrhnika s pravicami drugih oseb


2.6.2009 14:00


V letu 2009 je Občina Vrhnika pristopila k poenotenju postopkov za pridobitev stvarnih pravic na zemljiščih, ki so v lasti ali upravljanju občine. Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007) določa, da je obremenjevanje nepremičnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti s stvarnimi pravicami odplačno, brezplačno pa je lahko, če se zasleduje javni interes.

V ta namen je župan sprejel sklep o obremenjevanju nepremičnin v lasti ali upravljanju Občine Vrhnika s stvarnimi pravicami, ki začne veljati 01. 06. 2009. S tem sklepom so določene višine nadomestil za kvadratni meter obremenjene površine s služnostnimi, stavbnimi in drugimi stvarnimi pravicami. Višina nadomestila je odvisna od lege (območja) in kulture zemljišča. Praviloma je torej obremenjevanje občinskih zemljišč odplačno, v posameznem primeru pa lahko župan sprejme odločitev o brezplačnem obremenjevanju nepremičnin v lasti Občine Vrhnika, kadar je izkazan javni interes. To velja zlasti v primeru, ko se pravica podeljuje občanu – fizični osebi, saj občina kljub zakonski zahtevi še vedno želi slediti cilju dobremu vzajemnemu sodelovanju z občani. Poudariti je potrebno zlasti, da tudi vsi državni organi za dodeljevanje pravic obračunavajo nadomestilo, kar je posledica sprejetja zgoraj navedenega zakona. Občina je pristopila k mehkejšemu načinu obračunavanja nadomestil, tako da bo to izvajala zlasti tam, kjer se pravica podeljuje za profitne namene, ki jih zasledujejo družbe s pridobitnimi dejavnostmi.


Sklep o obremenjevanju nepremičnin v lasti ali upravljanju Občine Vrhnika s stvarnimi pravicami je objavljen tukaj.

Občinska uprava Občine Vrhnika

KOLEDAR

DatumDogodek
 
december
6.12.19Popolna zapora ceste pri hišni številki Verd 13
 
6.12.19Obvestilo za občane – Vaje s področja požarne varnosti v občini Vrhnika
 
november
28.11.19Občina Vrhnika objavlja prosto delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC - VODJA ODDELKA ZA PROSTOR (m/ž)
 
21.11.19Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
 
12.11.19Video posnetek 7. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00