AKTUALNO

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika - spremenjeno 14. 5. 2018


22.5.2018 06:40Objavljeno 18. 4. 2018:Povezava na dokument

Povezava na obrazec za pripombe ali predloge

Objavljeno 14. 5. 2018:

DOPOLNJEN OSNUTEK DRUGIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE VRHNIKA

TEKSTUALNI DEL
Naslovni listi

Odlok z vidnimi spremembami:
Odlok
Priloga 1: Pomožni objekti
Priloga 2: Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora
Priloga 3: Usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN)

Odlok - čistopis:
Odlok
Priloga 1: Pomožni objekti
Priloga 2: Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora
Priloga 3: Usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN)

Odlok - amandajska oblika

GRAFIČNI DEL

Naslovni listi
Strateški del
Izvedbeni del:
Pregledna karta
Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežji gospodarske javne infrastrukture
Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev - čistoris
Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev - vidne spremembe
Prikaz območij enot urejanja prostora ter gospodarske javne infrastukture
Legendni list
Posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) Mokrice
Strokovna podlaga za OPPN Na sap

Dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev OPN (namenska raba) viden tudi v GIS sistemu iObcina pod vsebino OBČINSKA UPRAVA, PROSTOR: Spremembe in dopolnitve OPN.

Za informacije lahko pokličete Občino Vrhnika, Oddelek za prostor,
Alenko Lapanja na tel št. (01) 755 54 39.
KOLEDAR

DatumDogodek
 
avgust
17.8.18Kloriranje vode na Vrhniki
 
16.8.18Stališča do pripomb in predlogov na Spremembe in dopolnitve OPN Občine Vrhnika
 
13.8.18Lažno predstavljanje posameznikov kot pooblaščene osebe Javnega podjetja komunale
 
julij
23.7.18Delne in popolna zapora na Ljubljanski cesti
 
20.7.18Odprava napake in kloriranje
 
junij
28.6.18Spletna ankete o motečih vonjavah na Vrhniki
 
8.6.18Obvestilo o poslovanju Finančne pisarne Vrhnika
 
maj
31.5.18Barjanka za vse!
 
april
26.4.18Popolne zapore cest v Janezovi vasi
 
18.4.18Obvestilo za volivce - spremembe sedežev volišč
 
17.4.18Obvestilo o nadaljevanju delovanja Kemis-a na Vrhniki
 
12.4.18Nova izdaja \"Zdravje v občini 2018\"
 
12.4.18Objava 2. javnega poziva LAS Barja z zaledjem
 
marec
23.3.18dm s 25.000 EUR, podporo slovenskih športnikov in vseslovensko iniciativo Rastemo s športom za bolj razgibano in zdravo otroštvo
 
22.3.18Center za krepitev zdravja bo do nadaljnjega deloval v stavbi \"Črni orel\"
 
13.3.18Prostorska delavnica za pripravo osnutka OPPN turistično - rekreacijskega centra na bajerjih v Verdu
 
12.3.18Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev
 
8.3.18Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje obnove stavb kulturne dediščine v občini Vrhnika v letu 2018
 
februar
27.2.18Plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam
 
12.2.18Energetska svetovalna pisarna na Občini Vrhnika
 
7.2.18Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I
 
december
28.12.17V letu 2018 bo tržnica na Vrhniki ob petkih odprta med 7. in 18. uro
 
18.12.17HOFER v sodelovanju z Zvezo Lions klubov na Vrhniki namestil avtomatski eksterni defibrilator
 
november
30.11.17Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., uspešno na poti »Brez odpadkov«
 
27.11.17Sklep o začetku priprave OPPN Tojnice 3
 
oktober
5.10.17Kemis: odgovori na vprašanja zastavljena na zboru občanov
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00