AKTUALNO

Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev


12.3.2018 08:00

Ljubljana, 9. marec 2018 – Marec je mednarodni mesec boja proti raku debelega črevesa in danke, mesec, ko opozarjamo na pomen preprečevanja in zgodnjega odkrivanja bolezni. Rak debelega črevesa in danke je 3. najpogostejši rak pri ženskah in 4. najpogostejši pri moških. Programa Svit je od začetka delovanja do danes pripomogel k zmanjšanju števila rakov na debelem črevesu in danki.Vsako leto za to obliko raka zboli okoli 1400 prebivalcev Slovenije, več kot 700 jih umre, čeprav je rak na debelem črevesu in danki ena izmed redkih rakavih bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s presejanjem.

V Sloveniji za to skrbi Program Svit, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Presejanje za raka debelega črevesa in danke pomeni iskanje in odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb pri navidezno zdravih odraslih s preprostimi preiskavami ali testi. Med zdravimi osebami odkrije tiste, pri katerih je velika verjetnost, da bi se iz odkritih sprememb razvil rak, ali že imajo začetno obliko raka. Zgodaj odkrita bolezen se uspešno zdravi, z odkritjem predrakavih sprememb pa bolezen lahko celo preprečimo.

 

Program Svit prispeva k upadu novih primerov bolezni

»Zaradi delovanja Programa Svit je bilo od leta 2009 do sedaj odkritih več kot 2.600 primerov raka debelega črevesa in danke in pri 21.000 osebah je bil odstranjen napredovali adenom, ki predstavlja večje tveganje za raka. Učinki Programa Svit so že vidni na populacijski ravni saj Register raka od leta 2011 beleži upad novih primerov bolezni. 67–70% raka, ki je bil odkrit v prvih treh presejalnih krogih Programa Svit, je bil odkrit v zgodnjem stadiju, ko bolniki niso potrebovali dodatnega onkološkega zdravljenja,« je povedala Dominika Novak Mlakar, vodja Programa Svit z NIJZ.

Kaj je Program Svit?

Program Svit deluje od leta 2009 in je namenjen prebivalcem v starosti od 50 do 74 let, ki imajo urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje. Cilj Programa Svit, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ),  je pravočasno odkriti predrakave spremembe (adenome) in raka na debelem črevesu in danki. Sodelovanje v Programu Svit krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zato vabljenim ne predstavlja dodatnih stroškov.

 

Vsaka tretja oseba se na vabilo ne odzove

Odzivnost vabljenih v Program Svit je bila v letu 2017 62,7%. Žal se vsaka tretja oseba na vabilo v program ne odzove. V program se za 10% slabše odzivajo moški, osebe z nižjo izobrazbo, samske in ovdovele osebe. Moški se slabše odzivajo v starosti od 50 do 59 let, med ženskami pa starejše od 70 let.

 

 

K izboljšanju odzivnosti v presejalni program pomembno doprinesejo zdravniki družinske medicine, referenčne diplomirane medicinske sestre, sestre v ambulanti družinskega zdravnika, patronažne sestre in sodelavci na Svitovih kontaktnih točkah v zdravstvenih domovih.

Ena izmed zdravnic, ki svoje paciente zelo uspešno spodbuja k sodelovanju v programu, je prim. Jana Govc Eržen, iz Zdravstvenega doma (ZD) Celje. »Bolnike, ki se ne odzovejo v Program Svit, moramo povprašati po razlogu za neodzivnost in jim ponuditi pomoč, če jo želijo sprejeti. Zdravnikom družinske medicine bolniki zaupajo, skupaj s sodelavci v timu lahko pomembno pripomoremo k povečanju odzivnosti v Program Svit in s tem tudi k zmanjšanju obolevnosti,« je povedala.

Ker se zdravniki družinske medicine trudijo z različnimi pristopi za motiviranje svojih pacientov, ki se v program ne odzovejo, smo skupaj z njihovimi predstavniki na podlagi dobrih praks zasnovali protokol za enako in kakovostno obravnavo neodzivnikov v vseh ambulantah po Sloveniji. Tako želimo izbranim osebnim zdravnikom predlagati najučinkovitejše enostavne pristope in s tem prispevati k enotni obravnavi vseh vabljenih v program.

 

Svitove kontaktne točke kot vir spodbude in dodatnih informacij

Pomembno podporo udeležencem v Programu Svit nudijo tudi Svitove kontaktne točke v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji.  Zdravstveni delavci na Svitovih kontaktnih točkah odgovarjajo na vprašanja o Programu Svit, vabljenim pomagajo pri sodelovanju in jih ob morebitnih dilemah k njemu tudi spodbujajo. Pri svojem delu se trudijo prilagoditi okolju in ljudem, s katerimi delajo, in jim tako program čim bolj približati. »Pomembno je, da se ljudje zavedajo pomena preventive in izkoristijo ponujeno. Na Svitovih kontaktnih točkah, ki so vzpostavljene v zdravstvenih domovih in zdravstvenih postajah, smo vam strokovnjaki na voljo za vsa dodatna vprašanja, ki se vam porajajo o presejalnem Programu Svit ali v primeru, kadar ne veste, kaj storiti z vabilom, ki ste ga prejeli po pošti. Na Svitove kontaktne točke se lahko obrnete tudi, če se vam pojavijo težave pri odvajanju, če opazite spremembe v blatu in ne veste kaj storiti, ali če ste založili oziroma zavrgli komplet za odvzem vzorcev blata, je povedala Urška Stepišnik iz ZD Celje.

 

Za varovanje svojega zdravja lahko vsak izmed nas stori veliko: z redno telesno aktivnostjo, z zdravim načinom prehranjevanja, izogibanjem kajenju in prekomerni uporabi alkohola ter z udeleževanjem v preventivnih zdravstvenih programih. Zato ne pozabimo:

 

Sodelovanje v Programu Svit je modra odločitev, ki vam ali vašim bližnjim lahko reši življenje.

 

 

Za kakršnokoli vprašanje glede sodelovanja v Programu Svit, se lahko obrnete na:

·         Svitovo kontaktno točko v vašem zdravstvenem domu,

·         elektronski naslov svit@nijz.si ali

·         telefonsko številko 01/620 45 21.

Več o Programu Svit najdete na spletni strani www.program-svit.si.


SVITOVE KONTAKTNE TOČKE V ZDRAVSTVENIH DOMOVIH

 

 

·         ZD CERKNICA, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica

Vsako sredo med 12. in 14. uro v prostorih Referata za zdravje (prvo nadstropje). Kontaktna oseba: Divna Klanfar, univ. dipl. soc. ped..

tel. 01 70 50 150, e-mail: divna.klanfar@zd-cerknica.si

 

·         ZD DOMŽALE Mestni trg 2, 1230 Domžale

Svitova kontaktna točka se nahaja v avli zdravstvenega doma ter v predavalnici zdravstvenovzgojnega centra. Kontaktna oseba: Andreja Heine, prof.zdr.vzg..

Kontakt: andreja.heine@zd-domzale.si, tel. 01 7245113

 

·         ZD GROSUPLJE Pod gozdom c. I/14, 1290 Grosuplje

Vsak torek med 7.30 in 9.30 v pritličju zdravstvenega doma. Kontaktna oseba: Irena Koritnik, med.ses.. E-mail: irena.koritnik@zd-grosuplje.si , tel: 01/781 84 00 (centrala ZD Grosuplje)

 

·         ZD IVANČNA GORICA Cesta 2. grupe odredov 16, 1295 Ivančna Gorica

Vsak torek ali četrtek med 14. in 15. uro po predhodnem dogovoru (dogovorite se lahko v času uradnih ur zdravstvenovzgojnega centra) v pisarni zdravstvenovzgojnega centra. Kontaktni osebi: Tadeja Gruden, dipl.m.s. in Bernarda Horvat, prof.zdr.vzg.

Kontakt: zvc@zd-ivg.si , tel: 01 7819 000 ali 01 7819 019

 

·         ZD HRASTNIK, Novi dom 11, 1430 Hrastnik

Vsak torek med 12. in 14. uro v zdrastvenovzgojnem centru (1. nadstropje). Kontaktni osebi: Danijela Stjepanović, dipl.m.s., Tamara Zemljak, dipl.m.s.

Kontakt: 03/56-54-474, zvc@zd-hrastnik.si

 

·         ZD IDRIJA, Otona Župančiča 3, 5280 Idrija

Vsak petek med 11. in 13. uro v kabinetu zdravstvenovzgojnega centra (Center za promocijo zdravja) v drugem nadstropju levo. Kontaktna oseba: Irena Štucin, dipl.m.s..

zdravstvena.vzgoja@zd-idrija.si,  tel. 05 3734222

 

·         ZD KAMNIK, Novi trg 26, 1241 Kamnik

V ponedeljek, torek in petek od 7.00-14.30 in srede ter četrtke od 11.30-19.00, v 1. nadstropju, poleg zdravstvenovzgojnega centra. Kontakt: Veronika Budna, dipl.m.s., Petra Pavlič, dipl.m.s.

veronika.budna@zdkamnik.si, petra.pavlic@zdkamnik.si, 018318722

 

·         ZD KOČEVJE, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Vsak  torek med 7. in 11. uro v prostoru zdravstvenovzgojnega centra, v pritličju zdravstvenega doma poleg informacij.

 Kontaktna oseba: Klavdija Klun, dipl.m.s.

Telefon: 01/893 90 56

zdravstvena.vzgoja@zdkocevje.si

 

·         ZD LITIJA, Partizanska pot 8a, 1270 Litija

Vsak četrtek od 12- 13 30ob glavnem vhodu v zdravstveni dom, nasproti informacij. Kontaktni osebi: Jožica Petrič in Neja Dragar.

tel: 01/8900400, e-pošta: jozica.petric@zd-litija.si

 

 

·         ZD LJUBLJANA – BEŽIGRAD, Kržičeva ulica 10, 1000 Ljubljana

Vsak četrtek med 12. in 14. uro v kletnem prostoru individualne zdravstvene vzgoje (prostor K05).Kontaktna oseba: Danijela Šenkinc Vovk, dipl.m.s..

danijela.senkinc-vovk@zd-lj.si, tel.št. 01/300 33 51

 

·         ZD LJUBLJANA – CENTER, Metelkova ulica 9, Ljubljana

Svitova kontaktna točka se nahaja v prvem nadstropju zdravstvenega doma, v sobi 164, med 7.00 in 13.00 uro. Kontaktni osebi: Nina Nikolič, dipl.m.s. (predvidoma do marca 2018) in Irena Lipovec, dipl.m.s. (od marca 2018 dalje).

Kontakta tel.št.: 01/4723-848 (vsak ponedeljek od 9.00-11.00), e-pošta: irena.lipovec@zd-lj.si

 

·         ZD LJUBLJANA - MOSTE–POLJE

-          Zdravstveni dom Moste, Prvomajska 5, Ljubljana: vsak četrtek med 13. in 14. uro. Kontaktni osebi: Irma Ulčar, dipl.m.s. 01 5844 200; irma.ulcar@zd-lj.si in mag. Jožica Mesarič, prof.zdr.vzg., 051 315 271; jozica.mesaric@zd-lj.si

-          Zdravstveni dom Fužine, Preglov trg 14, Ljubljana: vsak ponedeljek med 15. in 16. uro. Kontaktna oseba: Marjetka Rampih, dipl.m.s.,  01 5472 800, marjetka.rampih@zd-lj.si

-          Zdravstveni dom Polje Cesta 30. avgusta 2, 1260 Ljubljana-Polje, :  vsako sredo med 14. in 18. uro. Kontaktna oseba: Slavka Laznik, viš.m.s.,  015864 900, lojzka.laznik@zd-lj.si

 

·         ZD LJUBLJANA – ŠENTVID,  Ob zdravstvenem domu 1, Ljubljana

Vsak ponedeljek med 12. in 14. uro in petek med 13. in 14. uro pri Petri Globočnik, dipl.m.s..

telefon:  01/ 5837 435

e-mail: petra.globocnik@zd-lj.si

 

·         ZD LJUBLJANA – ŠIŠKA, Derčeva 5, Ljubljana

Vsak ponedeljek med 7. in 9. uro v prostorih zdravstvenovzgojnega centra v kleti, Kontaktna oseba: Zorica Pristov, dipl.m.s.. Opomba: prostore ZD trenutno prenavljajo, zato številka sobe ni določena. Bo pa na njenih vratih napisano ime in plakat Svit. Kontakt: zorica.pristov@zd-lj.si

 

·         ZD LJUBLJANA - VIČ–RUDNIK, Šestova 10, Ljubljana

Vsak torek med 12. in 14. uro v prvem nadstropju levo - študijska soba. Kontaktna oseba: Diana Zorman, viš.m.s.,  diana.zorman@zd-lj.si

tel. 01/ 200 46 19

 

·         ZD LOGATEC, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec

Vsak ponedeljek med 8. in 12. uro  v prostorih zdravstvenovzgojnega centra (2. nadstropje). Kontaktna oseba: Gorina Vilić, dipl.m.s.,  tel:  051 253 011, e-pošta: zvc@zd-logatec.si

 

            ZD MEDVODE, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec

Vsak petek med 8. in 9. uro v ZD Medvode v prostorih Zdravstveno vzgojnega centra,  št. 24.

Kontaktna oseba: Keti Simonska , dipl.m.s..

Tel.: 01/361 99 46;  keti.simonska@zd-medvode.si

 

·         ZD DR. JANEZA ORAŽMA RIBINCA

-          Majnikova ulica 1, Ribnica: Vsak torek med 13.30 in 14.30 v prostoru zdravstvenovzgojnega centra. Kontaktni osebi: Anka Debeljak, dipl.m.s., tel. 040 664 754 in Teja Arko,dipl.m.s., tel. 070 790 964.  E-pošta: adebeljak.zdrib@gmail.com; zdravstvena.vzgoja@zdribnica.si

-          Zdravstvena postaja Loški potok: zjutraj od 7-8 ure. Kontaktna oseba: Renata Troha, dipl.m.s., patronaza.loski-potok@zdribnica.si, tel. 040 557 859

-          Zdravstvena postaja Sodražica: zjutraj od 7-8 ure. Kontaktna oseba: Dominika Arko, viš.m.s. patronaza.sodrazica@zdribnica.si, tel. 040 557 851

-          Zdravstvena postaja Velike Lašče: zjutraj od 7-8.30 ure. Kontaktna oseba: Martina Bavdek, viš.m.s.,  martinabane@gmail.com, tel. 041 963 746

 

·         ZD TRBOVLJE, Rudarska 12, 1420 Trbovlje

Vsak torek in četrtek med 13. in 14. uro v pisarni zdravstvenovzgojnega centra (3.nadstr. ZD Trbovlje) Kontaktna oseba: Gabriela Hostnik, viš.m.s..

Tel.št.:  03 56 24 139, 041 991 404

gabriela.hostnik@zd-trbovlje.si

 

·         ZD VRHNIKA, Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika

Vsak ponedeljek med 12.30 in 14.30. uro ter vsak četrtek med 8. in 10. uro v Centru za krepitev zdravja (1.nad. zdravstvenega doma). Kontaktna oseba: Jerneja Filipič, dipl.m.s..

Kontakt: jerneja.filipic@zd-vrhnika.si ,  01/755 51 57

 

·         ZD ZAGORJE, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi

Vsak ponedeljek med 12. in 14. uro v prvem nadstropju. Kontaktna oseba: Eva Poglajen, dipl.m.s.

 zdravstvena.vzgoja@zd-zagorje.si ,

telefonska številka: 03/ 56 55 044

 

 


KOLEDAR

DatumDogodek
 
junij
21.6.19Obvestilo o končanem javnem natečaju
 
maj
28.5.19Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
 
15.5.19Video posnetek občinskega praznika Slavnostna akademije 2019 z dne, 10. 5. 2019
 
8.5.19Informacija o postopku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 
april
9.4.19Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park Vrhnika za zahodni del
 
marec
29.3.19Zbiranje predlogov za člane komisije, ki vrednoti programe kulturnih društev
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00