AKTUALNO

Javno naznanilo OLN Kočevarjev vrt


1.3.2018 12:00OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA
ODDELEK ZA PROSTOR

Številka: 3505-5/2016(5-01)
Datum: 13. 2. 2018


Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKC-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl. US, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2) in 35. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) Občina Vrhnika objavlja

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Kočevarjev vrtJavno se razgrinja dopolnjen osnutek Odloka o sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Kočevarjev vrt
Javna razgrnitev bo potekala v času od 5. 3. 2018 do vključno 20. 3. 2018.

Prostorski akt bo na vpogled v času uradnih ur:
-    v prostorih Občine Vrhnika, Oddelek za prostor, Cankarjev trg 11, 1360 Vrhnika in
-    v prostorih KS Vrhnika – Breg, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika.

Javna obravnava prostorskega akta bo potekala v sredo, 14. 3. 2018 ob 17.00 uri v prostorih KS Vrhnika - Breg, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika.

V času javne razgrnitve lahko k prostorskemu aktu dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno:
- na naslov Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika,
- na elektronski naslov: prostor.obcina@vrhnika.si ali
- kot zapis v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve.

Občina bo do podanih pobud zavzela stališče in ga objavila v Našem časopisu.

To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Vrhnika, na oglasni deski krajevne skupnosti v katero spada obravnavani prostorski akt, in v Našem časopisu.

Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin

KOLEDAR

DatumDogodek
 
maj
25.5.20Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta »STANOVANJSKA STAVBA TRŽAŠKA 24«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (m/ž)«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »VIŠJI SVETOVALEC – ZA PRAVNE ZADEVE (m/ž)«
 
22.5.20BODI JUNAK, NE ZAMENJAJ ŠKOLJKE ZA SMETNJAK!
 
11.5.20Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem Cankarjev trg 11, Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00