AKTUALNO

Javna razgrnitev in javna obravnava Odloka o sprem. in dop. Odloka o ZN za del območja urejanja V2S/2 Gabrče 2


1.9.2017 07:00OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

ODDELEK ZA PROSTOR


Številka:
3505-6/2016

Datum:   4. 8. 2017

 

 

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKC-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl. US in 14/15-ZUUJFO) Občina Vrhnika javno naznanja

 

 

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO

Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu

za del območja urejanja V2S/2 Gabrče 2

 

 

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V2S/2 Gabrče 2 bo potekala v času od 5. 9. 2017 do vključno 20. 9. 2017.

 

Prostorski akt bo v tem času na vpogled v prostorih Občine Vrhnika, Oddelek za prostor, Cankarjev trg 11, 1360 Vrhnika in v prostorih KS Vrhnika Vas,  Tržaška c. 11, 1360 Vrhnika.

 

Javna obravnava prostorskega akta bo potekala v sredo, 13. 9. 2017 ob 17.00 uri v prostorih KS Vrhnika Vas,  Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika.

 

V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko k prostorskemu aktu dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo ustno ali pisno na javni obravnavi in na mestih javne razgrnitve, kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ali se posredujejo na elektronski naslov prostor.obcina@vrhnika.si.

 

 

 

Župan

Občine Vrhnika

Stojan Jakin, l.r.

 

 

 

 

 


KOLEDAR

DatumDogodek
 
maj
25.5.20Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta »STANOVANJSKA STAVBA TRŽAŠKA 24«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (m/ž)«
 
22.5.20BODI JUNAK, NE ZAMENJAJ ŠKOLJKE ZA SMETNJAK!
 
11.5.20Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem Cankarjev trg 11, Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00