AKTUALNO

Objava prostega strokovno – tehničnega delovnega mesta - VZDRŽEVALEC


3.8.2017 14:00OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

Številka:  110-5/2017 (2-02)

Datum:    24.07.2017

 

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08 in 40/12) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 52/16) Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika objavlja prosto strokovno – tehnično delovno mesto

 

 

VZDRŽEVALEC IV, v Oddelku za splošne zadeve Občinske uprave Občine Vrhnika.

 

Pogoji:

-          srednja poklicna izobrazba tehnične smeri,

-          najmanj 4 mesece delovnih izkušenj,

-          znanje uradnega jezika,

-          vozniški izpit B kategorije

 

Kot delovne izkušnje se štejejo tiste izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z

opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti

stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katerega oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

Na delovnem mestu bo izbrani kandidat opravljal naslednje naloge:

 

­          spremljanje stanja poslovnega objekta Tržaška c. 1, naprav in službenih vozil,

­          obveščanje o stanju objekta, naprav, poslovnih prostorov  in službenih vozil,

­          opravljanje tekočih vzdrževalnih del na objektu, napravah in službenih vozilih,

­          prenašanje in prevažanje pošte, spisov in drugih gradiv,

­          vzdrževanje ter servisiranje službenih vozil,

­          opravljanje nalog v kotlovnici,

­          nadziranje delovanja električnih instalacij in sredstev,

­          nadziranje delovanja ogrevalnih naprav in sanitarij

-            druge naloge po nalogu župana, direktorja občinske uprave in vodje oddelka.

 

Pisni vlogi mora kandidat priložiti:

 

  1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
  2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.

Prijava naj vsebuje kratek življenjepis z navedbo znanj in veščin, ki jih ima kandidat poleg formalne izobrazbe. Kandidat v vlogi navede elektronski naslov za namen obveščanja o razgovoru in izbiri oziroma ne-izbiri za prosto delovno mesto.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Vrhnika in na terenu.

 

Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

 

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevano pisno izjavo na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika s pripisom » delovno mesto Vzdrževalec IV » do 15. 8. 2017. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tanja.kohne@vrhnika.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije je mogoče dobiti pri ge. Tanji Kohne, na tel.: 01/755-54-17.

 

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Obravnavane bodo samo popolne prijave.


KOLEDAR

DatumDogodek
 
maj
25.5.20Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta »STANOVANJSKA STAVBA TRŽAŠKA 24«
 
25.5.20Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE (m/ž)«
 
22.5.20BODI JUNAK, NE ZAMENJAJ ŠKOLJKE ZA SMETNJAK!
 
11.5.20Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem Cankarjev trg 11, Vrhnika
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00