AKTUALNO

Stališča do pripomb in predlogov podanih v času razgrnitve za Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1 Drenov Grič


1.6.2009 13:00


Občina Vrhnika
Oddelek za prostor

Številka: 3505-5/2008 (5-08)
Datum: 23. 4. 2009

S T A L I Š Č A

DO PRIPOMB IN PREDLOGOV PODANIH V ČASU JAVNE RAZGRNITVE ZA
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA PLANSKO CELOTO L1 – DRENOV GRIČ


PRIPOMBA: KS Drenov Grič – Lesno Brdo, podano ustno na zapisnik na javni obravnavi dne 8. 4. 2009
Dela naj se izvajajo preko državne ceste, in ne preko občinskih cest.

STALIŠČE: Pripomba se upošteva. V odlok se zapiše, da se dostop na območje urejanja uredi iz državne ceste Ljubljana - Vrhnika RII-409.

Pripravila:
Alenka Lapanja, u.d.i.k.a., l.r.
Višja svetovalka – urbanistka

Aleksandra Rode Turšič, u.d.i.a., l.r.
Vodja oddelka

KOLEDAR

DatumDogodek
 
december
6.12.19Obvestilo za občane – Vaje s področja požarne varnosti v občini Vrhnika
 
november
21.11.19Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
 
12.11.19Video posnetek 7. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00