AKTUALNO

Stališča do pripomb in predlogov podanih v času razgrnitve za Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1 Drenov Grič


1.6.2009 13:00


Občina Vrhnika
Oddelek za prostor

Številka: 3505-5/2008 (5-08)
Datum: 23. 4. 2009

S T A L I Š Č A

DO PRIPOMB IN PREDLOGOV PODANIH V ČASU JAVNE RAZGRNITVE ZA
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA PLANSKO CELOTO L1 – DRENOV GRIČ


PRIPOMBA: KS Drenov Grič – Lesno Brdo, podano ustno na zapisnik na javni obravnavi dne 8. 4. 2009
Dela naj se izvajajo preko državne ceste, in ne preko občinskih cest.

STALIŠČE: Pripomba se upošteva. V odlok se zapiše, da se dostop na območje urejanja uredi iz državne ceste Ljubljana - Vrhnika RII-409.

Pripravila:
Alenka Lapanja, u.d.i.k.a., l.r.
Višja svetovalka – urbanistka

Aleksandra Rode Turšič, u.d.i.a., l.r.
Vodja oddelka

KOLEDAR

DatumDogodek
 
april
1.4.20Koronavirus: Odlok o prekrškovnih postopkih glede izvrševanja odredbe o prepovedi uporabe otroških igral
 
marec
23.3.20Koronavirus: Lokalni ponudniki hrane
 
december
30.12.19Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00