Arhiv

NOVICE

14. 01. 21

Sporočilo za javnost: Nadaljujejo se nepravilnosti družbe KEMIS


 Vrhnika, 13. januar – Župan Občine Vrhnika Daniel Cukjati poziva družbo Kemis naj preneha z nezakonitim delovanjem na območju Občine Vrhnika in tako spoštuje odločitve pristojnih organov in sodišč. »Gre za temeljno spoštovanje slovenskega pravnega reda, zato bomo z opozarjanjem na nepravilnosti delovanja družbe Kemis vztrajali«, dodaja župan Cukjati.


Na Občini Vrhnika opozarjajo, da je v drugi polovici leta 2020 je prišlo do pomembnih odločitev povezanih z nezakonitostjo objekta A SPPC Kemis, ki predstavlja glavni objekt, v katerem družba Kemis d.o.o. izvaja svojo dejavnost. Konec septembra je namreč gradbeni inšpektorat najprej izdal novo delno odločbo, s katero je odločil, da je celoten objekt A nezakonita gradnja in se v njej ne sme izvajati dejavnosti, hkrati pa je od družbe Kemis zahteval, da odstrani oziroma poruši veliko večino tega objekta, to je tisti del objekta, ki je zgorel v požaru. Občina Vrhnika se zoper navedeno delno odločbo ni pritožila, ker je delna odločba jasno navedla, da se v celotnem objektu Kemisa ne sme izvajati poslovne dejavnosti, odstranijo pa se tisti deli, ki so bili po požaru na novo zgrajeni.

Zoper to delno odločbo pa se je pritožila družba Kemis. Ministrstvo za okolje in prostor je njeno pritožbo v večinskem delu zavrnilo, ugodilo pa ji je v delu, kjer je družba Kemis zatrjevala, da je bil objekt A po požaru zgolj delno rekonstruiran in zato svojo dejavnost še naprej lahko izvaja v manjšem delu objekta A, ki ga ni potrebno porušiti.

Tudi zoper takšno odločbo je družba Kemis vložila tožbo na Upravno sodišče, ki je hkrati zahtevala tudi izdajo začasne odredbe, s katero bi se družbi Kemis dovolilo izvajanje dejavnosti v celotnem objektu A vse do izdaje končne sodbe. Upravno sodišče je zahtevek družbe Kemis s sklepom že zavrnilo. O tožbenih zahtevkih družbe Kemis in tudi Občine Vrhnika bo sodišče najbrž odločalo v letu 2021.

Zoper takšno spremembo odločbe je namreč tožbo vložila tudi Občina Vrhnika z zahtevkom, da se potrdi pravilnost in ustreznost prvostopenjske odločbe gradbenega inšpektorja. Ministrstvo za okolje in prostor namreč ni upoštevalo obrazložitve gradbenega inšpektorata o tem, da je večina celotnega objekta SPPC Kemis v požaru zgorela tako, da je objekt predstavljal ruševino in ni bil funkcionalen, zaradi česar je bilo na objektu potrebno zamenjati večino rekonstrukcijskih elementov. Navedeno pa pomeni, da je bil objekt A zgrajen na novo brez zahtevanega gradbenega dovoljenja in se ga zato ne sme uporabljati.

Pri tem na Občini Vrhniki ugotavljamo, da družba Kemis izvaja poslovne dejavnosti, ki se nanašajo na skladiščenje in predelavo na novo dostavljenih odpadkov, pri čemer se za neresnične izkazujejo izjave o tem, da naj bi v objektu predeloval samo odpadke, ki so se dne 25. 9. 2020 nahajali v objektu. Navedeno izkazuje tudi sodelovanje Kemisa pri postopkih javnih naročil, kar je razvidno iz javno dostopnih podatkov in objav.

Pri tem Občina Vrhnika še vedno čaka tudi na odločitev Ministrstva za okolje in prostor, da v pritožbenem postopku odloči, ali Kemis res sploh še izpolnjuje pogoje iz okoljevarstvenega dovoljenja iz leta 2013, po katerem zadosten obseg gasilne vode lahko zagotavlja z vodo, ki se nahaja v objektu C. Slednji je z dokončno odločbo že spoznan za nelegalno zgrajen objekt, ki se ga ne sme uporabljati, kar je maja že potrdilo tudi Upravno sodišče.

OSTALE NOVICE

Prikaži vnose za leto in mesec
24. 02. 21Motena oskrba s pitno vodo Bevke jutri 25.2.2021
24. 02. 21Motena oskrba s pitno vodo Bevke danes 24.2.2021
23. 02. 21Študiji: Cepiva po prvem odmerku zmanjšajo možnost za okužbo in hospitalizacijo zaradi koronavirusa
22. 02. 21NIJZ: Pozitiven serološki test še ne pomeni neposrednega dokaza o zaščiti pred okužbo z novim koronavirusom
19. 02. 21Na Vrhniki program DORA poteka že deseto leto
19. 02. 21Obvestilo glede izvajanja javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Vrhnika
19. 02. 21Preklic odredbe za časovno omejeno parkiranje na modrih conah v Občini Vrhnika
19. 02. 21Preklic odredbe o prepovedi uporabe otroških igral
19. 02. 21Držimo pesti, da konec maja na Vrhniki spet zadiši po kavi
18. 02. 21Obvestilo o selitvi Urada za delo Vrhnika

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00