FOTOREPORTAŽE

30. 01. 08

Medobčinsko redarstvo naj bi zaživelo leta 2009Po treh letih delovanja doživlja Medobčinski inšpektorat, skupni organ petih občin (Logatec, Vrhnika, Borovnica, Brezovica, in Dobrova Polhov Gradec), velike organizacijske spremembe, saj bo po novem pod njegovim okriljem delovala tudi redarska služba, ki jo občinam narekuje nova zakonodaja. 21. člen Zakona o lokalni samoupravi je občinam sicer že v preteklosti nalagal redarske naloge, vendar tega večina primestnih ali podeželskih občin ne izvaja. Šele lanski Zakona o redarstvu je naredil temu konec in zahteval od občin, da organizirajo redarske službe. »Ta je lahko organizirana v dveh temeljnih oblikah: v občinski ali v medobčinski službi. V prvem primeru gre za redarsko službo, ki jo ima le ena sama občina, to je običajno v mestnih občinah. Pri drugi opciji pa med seboj sodeluje več občin, ki si s tem delijo stroške, obenem pa takšne medobčinske službe država še dodatno 50 % sofinancira. Po podatkih Vladne službe za lokalno samoupravo in regionalno politiko je do sedaj ustanovljenih 29 tovrstnih skupnih organov v katerih je vključenih 150 občin,« je pojasnil Stanislav Bele, vodja Medobčinskega inšpektorata. Tako so se občine, ki že sodelujejo v medobčinskem redarstvu dogovorile, da znotraj njega ustanovijo še medobčinsko redarsko službo. Poleg že omenjenih petih občin, sta zraven pristopili še horjulska in log-dragomerška občina. Vseh sedem občin je že potrdilo enako besedilo odloka o njegovi ustanovitvi, nekoliko so kolebali le v Borovnici, kjer se je predlog odloka na mizah svetnikov znašel kar trikrat. Nekateri svetniki so namreč menili, da predlagana rešitev vključevanja v dotični medobčinski inšpektorat ni nujno tudi najugodnejša rešitev. Kot je dejal borovniški svetnik Bojan Čebela (LDS), eden izmed tistih, ki je nasprotoval predlogu odloka, ga jezi tudi dejstvo, da država prenaša bremena policije na ramena občine.

Zaradi borovniškega »zavlačevanja« se je medobčinskemu inšpektoratu podrl terminski plan usposabljanja kandidatov za redarje, saj so jih mislili poslati na urjenje že meseca marca. »Gre za trimesečno usposabljanje, ki bo potekalo na policijski akademiji v Tacnu. Prve kandidate bodo sprejeli že marca in takrat smo želeli poslati tja tudi naše redarje, vendar nam to ne bo uspelo, ker so nastale težave s sprejemanjem odloka v Borovnici. Tako bodo naši redarji po vsej verjetnosti odšli na usposabljanje jeseni. Do tega termina pa morajo redarji opraviti še izpit iz prekrškovnega postopka,« pojasnjuje Bele. Redarji bodo lahko svoje naloge opravljali takoj, ko bodo opravili urjenje v Tacnu, njihove natančne naloge pa bodo določene v občinskem varnostne načrtu. Ta je ena od domačih nalog, ki jih morajo občine opraviti še do konca leta, dodaja Bele. »Ko sem se pozanimal koliko stanejo, sem ugotovil, da bi za posamezno občino stal med od 20.000,00 do 40.000,00 evrov. Zato smo se na skupnem sestanku odločili, da bomo izdelali za vseh šest oziroma sedem občin skupnega, kar bo nedvomno pocenilo stroške njegove izdelave. Sam koncept izdelave bom predstavil občinam soustanoviteljicam, saj je odločitev o tem na strani občin.« Sodeč po temu, bi lahko redarstvo, ki v začetni fazi načrtuje zaposlitev petih redarjev, pri čemer enega že ima – tistega na Vrhniki, dejansko zaživelo šele prihodnje leto.

Redarji naj bi opravljali kontrole mirujočega prometa, upravljali s stacionarnimi merilniki hitrosti, do neke mere sodelovali pri varovanju javnega reda in miru, se ukvarjali s črnimi odlagališči in podobno. Da bodo svoje naloge opravljali karseda kvalitetno, bodo sprva delovali skupaj s policisti vrhniške in viške policijske postaje, kasneje pa predvidoma samostojno. »Skupni organ Medobčinski inšpektorat in redarstvo bo imel sedež na Cankarjevem trgu 4 na Vrhniki. Začeli smo z ureditvijo prostorov in nabavo opreme za potrebe redarstva, večji del nalog bo vsekakor v naslednjem mesecu, ko načrtujemo prve zaposlitve,« še dodaja sogovornik Bele.

Gašper Tominc


ARHIV

Prikaži vnose za mesec in leto
31. 01. 08Podiranje stolpa: kralj nad Betajnovo je padel, naj živi kralj!
30. 01. 08Medobčinsko redarstvo naj bi zaživelo leta 2009
24. 01. 08Izšli so osmi Vrhniški razgledi
24. 01. 08Štiri občine združene v enem turističnem društvu
16. 01. 08Posloviti se bomo morali od starega razglednega stolpa
13. 01. 08Vrhniški godbeniki so napihali zanimiv novoletni koncert
11. 01. 08Športnika leta niso izbrali, podelili pa so tri zlate plakete
08. 01. 08Peta obletnica Poveljstva sil Slovenske vojske
06. 01. 08Marko Fabiani, dirigent Simfonike: »Največji greh bi bil, če bi orkester prenehal delovati«
05. 01. 0820. novoletni koncert ponovno napolnil dvorano

KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00